In 1999 vierde de Vrijwillige Brandweer Deinze haar 175 jaar bestaan. Naast de vele aktiviteiten die U verder op deze pagina kunt bekijken werd er ook een boek geschreven over de Deinse Brandweer, dit boek werd op 15 juni 2000 voorgesteld voor het grote publiek.

Bij de voorstelling was onder andere de Oostvlaamse gouverneur Balthazar en de Deinse burgemeester Boerjan aanwezig.

Nog tijdens deze voorstelling kon men zijn boek laten tekenen door de auteur en de brandweercommandant

Auteur Tony Vanhee

Commandant Van Damme Eric

 

Onder impuls van commandant Van Damme Eric en met samenwerking van de vriendenkring van de Vrijwillige Brandweer werden er in het jubileumjaar enkele festiviteiten gepland. Hier volgt een overzicht:

 

Zondag 21 februari '99:    19-21 uur     Lenteconcert

Dit werd gebracht door het Kamerorkest van de Stedelijke Academie voor Muziek,Woord en Dans o.l.v.  H. Blommaert. Zo'n 250 mensen konden luisteren naar muziek van Gluck, Mozart, Beethoven, Joly, ...

       

 

Maandag 1 maart '99:   

Bezoek Minister van Binnenlandse zaken

De minister van Binnenlandse zaken Luc Van den Bossche bracht maandag een werkbezoek aan de Stad Deinze. De vergadering van de veiligheidsdiensten vond plaats in de brandweerkazerne. Nadien volgde er een kleine rondleiding in de brandweerkazerne.

       

 

Vrijdag 12 maart '99:    Inhuldiging standbeeld

De geschiedenis van dit beeld:

De O/Lt Dirk Carton was in het begin van de tachtigerjaren leerling aan de Academie voor Schone Kunsten te Deinze.

Op aanwijzing van de vorige Kommandant Fernand Bekaert maakte Dirk Carton een brandweerman in plaaster, dit werd dan gepatineerd in bronskleur.

Dit levensgrote kunstwerk stond bij Dirk thuis opgesteld tot het op aanvraag van de Kommandant Eric Van Damme ten toon werd gesteld op een opendeurdag. Vanaf dit ogenblik heeft het beeld de brandweerkazerne niet meer verlaten.

Om een blijvende herinnering te hebben aan het jubileumjaar dacht kommandant Van Damme eraan om het plaasteren beeld van O/Lt Carton Dirk af te gieten in brons en er "De brandweerman" van te maken. Kommandant Van Damme bracht zijn idee voorzichtig over naar de andere leden van de vriendenkring en stuite daar op enige weerstand.

Op vraag wie zal dit betalen beloofde de Kommandant voor de nodige sponsors te zorgen, en inderdaad dank zij de milde steun van talrijke sponsors is het beeld tot stand kunnen komen. Bij bronsgieter De Groeve uit Hansbeke kon men terecht voor het gieten van dit beeld. Mede dankzij de samenwerking van het stadsbestuur en de T.U.D. werd er een vijver aangelegd waar "De brandweerman" zich al spuitend zal kunnen uitleven.

Dit beeld is enig in BelgiŽ, en menig korps zal de brandweer van Deinze benijden voor dit prachtig beeld.

Op vrijdag 12 maart werd in aanwezigheid van de sponsors, de genodigden en natuurlijk de brandweerlui van Deinze dit beeld plechtig ingehuldigd.

       

Zaterdag 20 maart '99:    Provinciaal Congres

Op zaterdag 20 maart in de namiddag had in de brandweerkazerne het Provinviaal Congres van de Oost Vlaamse Brandweerbond plaats. Tijdens dit jaarlijks treffen onder de Oost Vlaamse brandweermannen stonden volgende belangrijke punten op de agenda.

"BELINTRA"

Of hoe vanuit de industrie en/of transportbranche een ondersteuning kan gegeven worden aan de brandweerdiensten welke te maken hebben met ongevallen met gevaarlijke stoffen.

 

"Het millenium probleem"

Het millennium probleem werd door Dhr. De Looze van het Ministerie van Binnenlandse Zaken uiteen .

 

Zondag 9 Mei '99:Canteclaerstoet

Tijdens ons feestjaar had ook de drie jaarlijkse canteclaerstoet plaats, naar goede gewoonte was de brandweer van Deinze ook aanwezig,....

   

Zaterdag en Zondag 3 en 4 Juli '99:Opendeurdag

       Enkele activiteiten die gebeurden tijdens deze "OPEN DEUR"

        -Blusdemonstratie door de firma SICLI. Het publiek kreeg ruim de gelegenheid om zelf met een poederblustoestel een brandje te blussen.

        -Demonstratie door het team van de Deinse Brandweer dat in 1998 deelnam aan het Belgian Firefighters Survival Championship, waar deze mensen het er niet onaardig vanaf brachten.

        -Demonstratie door de duikers van de Deinse Brandweer in het schipdonkkanaal (auto in kanaal)

De bestuurder wordt uit het water gehaald door duikers

Een kraan staat in voor het bergen van de wagen

        -Uitstalling, demonstratie en deskundige uitleg van eigen materiaal

        -Onder de aanwezigen verloting van luchtdopen.(luchtballon)

        -"Blindlopen": probeer zelf een slachtoffer te vinden, in brandweer- kledij, met adembescherming, geblinddoekt

        -Rechtstreekse uitzending met radio Tequila vanuit de kazerne

        -rondrit in brandweerwagen en blussen met water voor kinderen

        -"Buitenspel", of hoe zien de leden van de kunstacademie de
Deinse Brandweer

 

update van 19/01/24