s)


11.gif (6276 bytes)10.gif (10266 bytes)10.gif (10266 bytes)telefoon.gif (27389 bytes)11.gif (6276 bytes)11.gif (6276 bytes)12.gif (10467 bytes)

               

Eetfestijn brandweer Deinze zondag 16 septemberDe Vriendenkring van brandweerpost Deinze nodigt U, Uw familie en vriendenkring graag uit op het eetfestijn.
In de Brielpoort, L Matthijslaan 9 te Deinze
Aperitief vanaf 11:00
Eetfestijn van 12:00 tot 14:30
De menu's zijn
- warme beenhesp met groenten en fruitgarnituur en frietjes (volwassenen en kinderen -12 jaar)
- koude visschotel met groentengarnituur en frietjes (volwassenen en kinderen -12 jaar)
- vegetarische schotel, mexicaanse wok met rijst, groenten en gebakken aardappelen (volwassenen)
- gehaktballetjes in tomatesaus met groenten en fruitgarnituur en frietjes(kinderen -12 jaar)
- eveneens mogelijkheid tot verbruik van koffie met taart
- een afzakkertje kan natuurlijk ook

inschrijven  VOOR 12 september

 

 


(wagenpark juni 2014)

Vuur en water, al eeuwen vriend en vijand van de mens.

De brandweer heeft reeds honderden jaren gepoogd om zowel het vuur als het water te bedwingen, vroeger met primitieve middelen zoals lederen emmers, stoombrandspuiten, vandaag met ultra modern, door computer ontwikkelde en gestuurde materialen.

Ook in Deinze gaat de efficientie in stijgende lijn en zijn branden met zeer grote nefaste menselijke, financiele en of materiele gevolgen bijna definitief de wereld uit.

Ongeveer 16000 mensen, beroeps of vrijwilliger, van de 250 Belgische openbare brandweerdiensten zetten zich 24 uur op 24, 7 dagen op 7, voor uw veiligheid in. De brandweer helpt in alle mogelijke omstandigheden waarbij mensen, dieren of het milieu in gevaar verkeren of goederen bedreigd zijn. De taken zijn dus heel uitlopend, in geval van ramp staat de brandweer in voor de hulpoperaties.

Met deze website, hopen we U een beter over- en inzicht te kunnen geven nopens de opbouw en de werking van de Deinse Brandweerdienst.


TAKEN VAN DE BRANDWEER

Benevens het blussen van branden moet de brandweer instaan voor tal van andere zaken zoals preventie, previsie, bijzondere interventies.

Een deel van deze interventies kunnen betalend zijn, voor info zie het retributiereglement van de brandweerzone centrum

De wettelijke opdrachten van de brandweer zijn kosteloos. Voor het blussen van een brand of het bevrijden van een slachtoffer uit een voertuig zal de brandweer geen kosten aanrekenen.
Maar voor bepaalde opdrachten die de brandweer uitvoert, moet je wel betalen.  

Sinds 1 januari 2015 gelden daarvoor nieuwe tarieven, die nu in de 18 gemeenten van de Zone dezelfde zijn.

 1. vervoeren van en zorgen verlenen aan een verstikte of aan een drenkeling met gebeurlijk toedienen van zuurstof.
 2. hulpverlening bij ontploffing.
 3. bevrijden van personen die in een lift zijn ingesloten.
 4. hulp aan een op een dak gevlucht persoon, inzonderlijk wanneer het om een zwakzinnige gaat.
 5. bevrijden van een onder puin of afbraak bedolven persoon
 6. bevrijden van een onder of in een voertuig geklemde persoon
 7. bevrijden van geŽlektrokuteerd persoon
 8. dringend vervoer van een zieke of van een slachtoffer van een ongeval dat zich op de openbare weg of openbare plaats bevindt
 9. bevrijden van een rioolwerker (verstikking in riool)
 10. ophalen van een drenkeling uit kanaal, vijver, ...
 11. opruimen van een belemmering op de rijweg, die een gevaar oplevert voor personen of goederen
 12. bevrijden van een persoon met een der ledematen gekneld in een machine
 13. leegpompen van een kelderingevolge overstromingen of lekkage aan waterleiding die op de openbare weg geÔnstalleerd is
 14. interventie in een gebouw bij lekkage van schadelijke gassen
 15. ontsnappping van stoom in een gebouw
 16. oververhitting verwarmingsketel
 17. luchtverversing van lokalen waar rook, gas, koudmakend mengsel is binnengedrongen
 18. interventie voor een vliegtuig dat in moeilijkheden verkeert
 19. interventie bij overstroming of ramp
 20. neutraliseren van laag koolwaterstoffen of zuur
 21. opsporen van een radioactieve bron die gevaar voor de bevolking kan opleveren
 22. onschadelijk maken of vernietigen van wespen- en bijennesten of zwermen die gevaar meebrengen voor personen

Bij een aantal van deze taken wordt eveneens een ploeg van de lokale politie meegestuurd.

klik hier